Suhdannekatsaus
Uutinen

Suhdannekatsaus 3/2022

SKOL suhdannekatsauksessa esitetyt tiedot perustuvat SKOLin että Teknologiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointialan jäseniltä vuoden 2022 toisella kvartaalilla kerättyihin tietoihin. SKOL suhdannetasauksen esittämissä kuvaajissa on käytetty vain SKOL jäsenten antamia tietoja. Tämän vuoksi esitetyt tiedot saattavat erota Teknologiateollisuuden antamista tiedoista.

Teknologiateollisuuden talousnäkymät 3/2022

Teknologiateollisuus ry:n keräämään datan mukaan, Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa nousi vuonna 2021 reilut viisi prosenttia verrattuna vuoteen 2020. Vuonna 2021 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan noin seitsemän miljardia euroa.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa 13 prosenttia vähemmän kuin tammi-maaliskuussa mutta 15 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa prosentin suurempi kuin maaliskuun lopussa ja 16 prosenttia suurempi kuin vuoden 2021 kesäkuussa.

Alkuvuoden tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan loppuvuoden aikana arvoltaan suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstömäärä Suomessa oli kesäkuun lopussa 2,9 prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa. Henkilöstöä oli kesäkuussa noin 59 300.

SKOL suhdannekatsaus 3/2022

 Alla liitteenä olevassa SKOL suhdannekatsauksessa esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin 2/2022 tilauskantakyselyssä. Tässä SKOLin suhdannekatsauksessa jäsenten antamat tiedot ovat Teknologiateollisuuden talouskatsauksesta poiketen jaettu kolmeen eri suunnittelu- ja konsultointialan sektoriin: talonrakennukseen, teollisuuteen, sekä infraan (yhdyskuntasuunnittelu). Otantaan ja tietojen jaotteluun liittyvien erojen vuoksi SKOLin keräämän aineiston tiedot voivat poiketa jonkin verran edellä esitetyistä Teknologiateollisuuden näkymistä.

Kesällä 2021 SKOLin suhdannekatsaus uudistettiin ja sen mahdolliset epätarkkuudet poistettiin, jotta se kuvaisi paremmin todellista tilannetta. Niinpä luvut saattavat erota aiemmista katsauksista, eivätkä 3/2021 katsausta vanhemmat tiedot ole vertailukelpoisia vanhempiin.

Lisätiedot: helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi tai puhelin 040 550 7706.

SKOL suhdannekatsaus 3/2022