Suhdannekatsaus
Uutinen

Suhdannekatsaus 4/2022

4.11.2022 klo 10.17
SKOL suhdannekatsauksessa esitetyt tiedot perustuvat SKOLin että Teknologiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointialan jäseniltä vuoden 2022 kolmannella kvartaalilla kerättyihin tietoihin. SKOL suhdannetasauksen esittämissä kuvaajissa on käytetty vain SKOL jäsenten antamia tietoja. Tämän vuoksi esitetyt tiedot saattavat erota Teknologiateollisuuden antamista tiedoista.

Teknologiateollisuuden talousnäkymät 4/2022

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa nousi vuonna 2021 reilut viisi prosenttia verrattuna vuoteen 2020. Vuonna 2021 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan noin seitsemän miljardia euroa.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa 15 prosenttia vähemmän kuin huhti-kesäkuussa mutta neljä prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa kolme prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa ja 14 prosenttia suurempi kuin vuoden 2021 syyskuussa.

Kuluvan vuoden tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan loppuvuoden aikana arvoltaan suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstömäärä Suomessa oli syyskuun lopussa 0,8 prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa. Henkilöstöä oli syyskuussa noin 59 800.

SKOL suhdannekatsaus 4/2022

 Alla liitteenä olevassa sudannekatsauksessa esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin 3/2022 tilauskantakyselyssä. Tässä SKOLin suhdannekatsauksessa jäsenten antamat tiedot ovat Teknologiateollisuuden talouskatsauksesta poiketen jaettu kolmeen eri suunnittelu- ja konsultointialan sektoriin: talonrakennukseen, teollisuuteen, sekä infraan (yhdyskuntasuunnittelu). Otantaan ja tietojen jaotteluun liittyvien erojen vuoksi SKOLin keräämän aineiston tiedot voivat poiketa jonkin verran edellä esitetyistä Teknologiateollisuuden näkymistä.

Kesällä 2021 SKOLin suhdannekatsaus uudistettiin ja sen mahdolliset epätarkkuudet poistettiin, jotta se kuvaisi paremmin todellista tilannetta. Niinpä luvut saattavat erota aiemmista katsauksista, eivätkä 3/2021 katsausta vanhemmat tiedot ole vertailukelpoisia vanhempiin.

Lisätiedot: helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi tai puhelin 040 550 7706.

Suhdannekatsaus 4/2022