Suhdannekatsaus
Uutinen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 1/2020

6.2.2020 klo 16.21

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2019 ennakkotietojen mukaan viisi prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Vuonna 2019 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 6,7 miljardia euroa. 

Suunnittelu- ja konsultointialalla uudet tilaukset kasvoivat selvästi vuoden 2019 loka–joulukuussa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna tilauskannan pysyessä suurin piirtein samalla tasolla kuin aiemmin.  

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka–joulukuussa euroina 21 prosenttia enemmän kuin heinä–syyskuussa ja suurin piirtein saman verran kuin vuoden 2018 vastaavalla ajanjaksolla. 

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa prosentin suurempi kuin syyskuun lopussa ja neljä prosenttia pienempi kuin vuoden 2018 joulukuussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna 2020 hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. 

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi vuonna 2019 keskimäärin 5,5 prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 56200 eli 2900 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 1/2020