Suhdannekatsaus
Uutinen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 1/2021

25.2.2021 klo 10.29
SKOL suhdannekatsauksessa esitetyt tiedot perustuvat SKOLin että Teknologiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointialan jäseniltä vuoden 2020 neljännellä kvartaalilla kerättyihin tietoihin.

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa laski vuonna 2020 ennakkotietojen mukaan noin yhden prosenttiyksikön verran vuoteen 2019 verrattuna. Vuonna 2020 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan noin kuusi ja puoli miljardia euroa.

Suunnittelu- ja konsultointialalla uudet tilaukset kasvoivat selvästi vuoden 2020 loka–joulukuussa edelliseen vuosineljännekseen (heinä-elokuu 2020) verrattuna, tilauskannan pysyessä suurin piirtein samalla tasolla.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka–joulukuussa euroina 31 prosenttia enemmän kuin heinä–syyskuussa mutta kolme prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa yhden prosentin pienempi kuin syyskuun lopussa mutta neljä prosenttia suurempi kuin vuoden 2019 joulukuussa. Loppuvuoden tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon Suomessa arvioidaan olevan alkuvuonna 2021 arvoltaan suurin piirtein samalla tasolla kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna keskimäärin +0,5 prosenttia verrattuna vuoden 2019 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 53 000 eli reilu 200 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lue suhdannekatsaus 1/2021 tästä

Aikaisemmat suhdanteet löydät täältä