Suhdannekatsaus
Uutinen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus 1/2022

21.2.2022 klo 14.37
SKOL suhdannekatsauksessa esitetyt tiedot perustuvat SKOLin että Teknologiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointialan jäseniltä vuoden 2021 viimeisimmällä kvartaalilla kerättyihin tietoihin.

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhdyskuntien ja talonrakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa nousi vuonna 2021 ennakkotietojen mukaan noin kolme prosenttia verrattuna vuoteen 2020. Vuonna 2021 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan lähes seitsemän miljardia euroa.

Suunnittelu- ja konsultointialalla uusien tilausten arvo nousi loka-joulukuussa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Myös tilauskanta jatkoi vahvistumistaan.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka−joulukuussa 14 prosenttia enemmän kuin heinäsyyskuussa ja 19 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 vastaavalla ajanjaksolla. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kuusi prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa ja 25 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 joulukuussa.

Loppuvuoden tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuoden aikana arvoltaan suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.  Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna keskimäärin puolitoista prosenttia verrattuna vuoden 2020 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 54 300 eli reilut 800 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Suhdannekatsaus 1/2022

Aikaisemmat suhdannekatsaukset löydät täältä