toimisto
Uutinen

Suunnittelu- ja konsulttialan tessit todettiin yleissitoviksi

Yleissitovuuden vahvistuslautakunta on todennut, että Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n neuvottelemat työehtosopimukset suunnittelu- ja konsulttialalle ovat yleissitovia. Toimialalla on työehtosopimukset sekä toimihenkilöille että ylemmille toimihenkilöille.

Lautakunta otti kantaa muihin teknologiateollisuuden sopimuksiin jo keväällä, mutta   suunnittelu- ja konsulttialan sopimuksia varten pyydettiin lisäselvityksiä. Keväällä lautakunta totesi, että tietotekniikan palvelualalle neuvoteltu työehtosopimus ei ole yleissitova. Muut teknologiateollisuuden sopimukset todettiin tuolloin yleissitoviksi.

Arviointi teknologiateollisuuden työehtosopimusten yleissitovuudesta tuli ajankohtaiseksi, sillä työnantajapuolella sopijaosapuolena on uusi organisaatio, Teknologiateollisuuden työnantajat ry. Uusi yhdistys perustettiin maaliskuussa 2021, kun Teknologiateollisuus ry päätti luopua valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi, puh. 040 833 9577