suunnittelufoorumi 2022
Uutinen

SUUNNITTELUFOORUMI 2022: Miten luomme työkalut kestävään ja turvalliseen maailmaan?

Yhteistyössä Rakennuslehden kanssa toteutettu ensimmäinen Suunnittelufoorumi järjestettiin webinaarina 5.5. Suunnittelufoorumissa pureuduttiin suunnittelualan ajankohtaisiin aiheisiin ja tarkasteltiin muun muassa kestävän kehityksen siirtymää turvallisuuden ja digitalisaation näkökulmista. Webinaari kokosi Suomen johtavat asiantuntijat pohtimaan, kuinka suunnittelijat ja heidän asiakkaansa voivat valmistautua ympärillämme tapahtuviin muutoksiin ja säilyttää kilpailukykynsä muutosten keskellä.

Helena Soimakallio, SKOL ry:n toimitusjohtaja avasi Suunnittelufoorumin puheenvuorollaan, jossa hän loi tilannekatsauksen yritysten tämänhetkiseen toimintaympäristöön. Puheenvuorossaan hän tarkasteli nykyisen maailmantilanteen muutosten luomia haasteita sekä niitä ratkaisuja, joilla voimme vastata näihin haasteisiin.

suunnittelufoorumi 2022

 

Soimakallio painotti puheenvuorossaan tavoitteellisen kestävän kehityksen siirtymän merkitystä, jossa selkeillä mittareilla sekä määritetyillä työkaluilla on ensiarvoinen rooli valmistautumisessa ja vastaamisessa kestävän kehityksen haasteisiin.

Soimakallio esitteli puheenvuorossaan SKOLin luoman suunnittelu- ja konsultointialan oman vähähiilisyystiekartan. Vähähiilisyystiekartta kuvaa sitä, miten toimialana voimme vastata kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kestävästi luoda arvoa asiakkaille.

Swecon kestävän kehityksen johtaja Mia Andelin jatkoi puheenvuorolla, jossa hän tarkasteli kestävää kehitystä kilpailuedun näkökulmasta. Andelinin mukaan suunnittelijoiden tekemä työ näiden muutosten keskellä on muuttunut yhä merkityksellisemmäksi, sillä suunnittelijat luovat ratkaisuja moniin muutoksiin ja auttavat asiakkaita parempaan muutoksiin valmistautumiseen. Suunnittelijat luovat kestäviä ratkaisuja yhä nopeammin kaupungistuvassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Andelinin näkemyksen mukaan kilpailuetua kestävässä siirtymässä saa luotua jatkuvalla osaamisen kehittämisellä ja kunnianhimoisilla tavoitteilla.

Mia Andelin Suunnittelufoorumi
Mia Andelin, Sweco

Datalla ja digitalisaatiolla yhä merkityksellisempi rooli muuttuvassa maailmassa

Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta myös kyberturvallisuudella on yhä merkityksellisempi rooli yritysten toiminnassa sekä keskeinen näkökulma kestävässä siirtymässä. Etteplanin myyntijohtaja Antti Tolvanen kertoi puheenvuorossaan kyberturvallisuuden merkityksestä nopeasti digitalisoituvassa ja kehittyvässä yhteiskunnassa. Tietotuvallisuus ei ole vain tapa varautua mahdollisiin uhkiin, Tolvanen näkee tietoturvallisuusvaatimusten nousevan yhä vahvemmin esille tulevan lainsäädännön kautta.

Liikesuunnittelija Tero Backman Sitowiseltä kertoi puheenvuorossaan, miten digitalisaatio ja tekoäly näkyvät kaupunkisuunnittelussa. Uudet liikkumismuodot ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat vaikuttaneet suuresti tämän päivän kaupunkisuunnitteluun ja työkaluihin sen kehittämisessä. Backman nosti puheenvuorossaan esille, että hyvällä liikennesuunnittelulla voidaan Ilmastotavoitteiden lisäksi edistää merkittävästi muitakin vastuullisuuden osa-alueita, kuten sosiaalisen vastuullisuuden teemoja.

Datalla on merkittävä rooli myös tulevaisuuden energiaverkon kehityksessä. Helenin digijohtaja Tuomas Teuri avasi puheenvuorossaan, kuinka datalla voidaan ohjata energiankäyttöä yhä kestävämpään suuntaan. Teuri nosti esille mm., kuinka tekoälyyn pohjautuvilla digitaalisilla kaksosilla on tässä energiankäytön optimoimisessa hyvin merkittävä rooli.

Webinaarin lopussa päivässä puhuneet asiantuntijat pääsivät keskustelemaan yhteisessä paneelikeskustelussa siitä, miten tehdään menestysstrategia muuttuvaan maailmaan.

suunnittelufoorumi 2022
Mia Andelin Sweco, Antti Tolvanen Etteplan, Teemu Vehmakoski Rakennuslehti, Tero Backman Sitowise, Helena Soimakallio SKOL

 

Katso webinaarin tallenne alta

 

Kuvat: Jouni Ranta