paperi
Uutinen

Suunnittelun tuotemäärittely rakennustuotteille

27.9.2021 klo 10.16

Perinteiset suunnittelukäytännöt ovat perustuneet tuotenimien määrittelyyn suunnitelmissa, jolloin toteuttajan hankintaorganisaation on ollut vaikea vaihtaa tuotetta esimerkiksi omien vuosisopimuskumppaniensa ja toimittajiensa tarjoamiin vastaaviin, mahdollisesti edullisempiin tai käyttökohteisiin paremmin sopiviin tuotteisiin.

Monien rakennustuotteiden kuten pintamateriaalien osalta tuotenimien määrittely on edelleen toimiva menettely. Sen sijaan monien rakennesuunnittelun piiriin kuuluvien rakennustuotteiden osalta CE-merkinnän luoman eurooppalaisen teknisen kielen ansiosta tuotemäärittely on mahdollista tehdä suoritustasoilmoituksessa (DoP) ilmoitettuihin perusominaisuuksiin perustuen. Tällöin käyttökohteen kannalta keskeisille perusominaisuuksille asetetaan kansalliset ja tarvittaessa kohdekohtaiset vaatimustasot joko lukuarvoina tai luokkina.

Rakennustiedon, Rakennustuotteiden Laatusäätiön, RT/Talonrakennusteollisuuden, RTT/Lämmöneristysteollisuuden, SKOLin, ATL:n, Suomen Betonilattiat ry:n ja Suomen Metallirakenneyhdistyksen rahoittamana  on Suunnittelun tuotemäärittelyn yhteishankkeen vaiheessa 4 päivitetty ja laadittu seuraavat malliasiakirjat:

1. Rakennetyyppien Yleiset tuotemäärittelyohjeet 15.9.2021

2. Liite 1 Rakennustuotteiden perusominaisuudet ja suositustasot 15.9.2021

3. Liite 2: Rakennetyyppimallit 10.9.2021:

4. – Liite 2.1: Yleiset rakennetyyppimallit (pdf) ja (dwg)

5. – Liite 2.2: Pintarakenteiden rakennetyyppimallit (pdf) ja (dwg)

6. – Liite 2.3: Parvekekaiteiden rakennetyyppimallit (pdf) ja (dwg)

Huom 1: Dwg-versio on muokattavissa Autocadilla.
Huom 2: Rakennetyyppien pdf-version alkutekstit kannattaa ehdottomasti lukea läpi ennen Autocad-rakennetyyppiversioiden muokkaamisen aloittamista.

Hankkeen viidennessä vaiheessa on tarkoitus jatkaa tuotemäärittelyä uusille tuoteryhmille ja laajentaa rakennetyyppimallien käyttöaluetta. 

Palautetta asiakirjoista voi lähettää Rakennustietoon Kai Renholmille (kai.renholm@rakennustieto.fi).