ihmisiä
Uutinen

Syksyllä käynnistyy kaksi suunnittelu- ja konsultointialalle räätälöityä koulutusohjelmaa:

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten osaamisen kehittämiseen tähtäävä yhteistyö SKOL ry:n ja Pro Growth Consulting Oy:n välillä jatkuu vahvasti. Syksyllä käynnistyy kaksi toimialalle räätälöityä koulutusohjelmaa: 1)myyntikoulutus - Asiantuntijapalveluiden ja ratkaisujen myynti
2)johtamiskoulutus - Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto – JYET

Ratkaisumyynnin taidot ovat suunnittelu- ja konsultointialalla arvossaan. Onnistunut myynti sisältää myös vaativia alan erityispiirteitä: asiakkaiden liiketoiminnan syvällinen ymmärrys on keskeistä, myydään monimutkaisia ratkaisuja tarpeisiin, myyntisyklit ovat pitkiä ja asiakkaat luottavat suullisiin suosituksiin. Lisäksi strateginen ja suunnitelmallinen johtaminen korostuu, kun edistetään kannattavuutta ja tavoitellaan kasvua. Tähän tarpeeseen käynnistämme kaksi koulutusohjelmaa, ohjelmat myyntitaitojen kehittämiseksi ja johtamisen tueksi.

Asiantuntijapalveluiden ja ratkaisujen myyntikoulutuksen aikana syvennytään kattavasti ratkaisumyyntiin, myyntiprosessin kehittämiseen, myyntikäyttäytymiseen ja -psykologiaan sekä markkinoinnin suunnitteluun ja johtamiseen. Ohjelmassa käydään läpi mm. erilaisia tapoja saada asiakas kiinnostumaan yrityksestä puhelimessa, sähköpostin avulla tai sosiaalisessa mediassa. Hands-on –tyyliin käsitellään myös yleisimpiä vastaväitteitä neuvotteluissa, sekä parhaat kaupan klousaamisen tavat. Ohjelman aikana luot myös yrityksesi tai vastuualueesi kasvusuunnitelman, jonka avulla ylität omat tavoitteesi. Ohjelma tarjoaa tilaisuuden keskittyä oman vastuualueesi järjestelmälliseen kehittämiseen, joka usein jää arjen kiireiden varjoon.

SKOLin kehityspäällikkö Matti Kiiskinen luonnehtii koulutusta näin:

”Koulutusohjelma on monipuolinen ja osallistava kokonaisuus, jota voin lämpimästi suositella kaikille jäsenyrityksillemme koosta ja toimialasta riippumatta. Olemme yhteistyössä Pro Growthin kanssa koonneet aiemmin toteutettujen, erinomaisen osallistujapalautteen saaneiden ohjelmien pohjalta kehitetyn sisällön, joka auttaa vastaamaan suunnittelu- ja konsultointimarkkinan yhä vaativampiin asiakkuuksien, markkinoinnin ja kansainvälistymisen haasteisiin. ”

Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittautumisesta täältä: www.progrowth.fi/asiantuntijapalveluiden-ja-ratkaisujen-myynti

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto – JYET tarjoaa puolestaan yritysten nykyisille ja tuleville esihenkilöille ja johtotehtävissä toimiville mahdollisuuden kehittää osaamistaan suunnitelmallisesti ja systemaattisesti.

JYET-koulutuksessa syvennyt asiantuntevien kouluttajien johdolla mm. yrityksen strategisen johtamisen perusteisiin, toimintaympäristön analysointiin, henkilöstön ja osaamisen johtamiseen, yrityskulttuurin kehittämiseen, työnantajamielikuvan kehittämiseen, kasvun suunnitteluun, asiakkuuksien johtamiseen sekä myynti- ja markkinointiprosessien johtamiseen.

Opinnot suoritat yrityksessäsi työskentelemällä, joten kaikkea opittua pääset hyödyntämään välittömästi käytännön työssäsi ja johtotehtävissä toimimisessa. Kehittymistäsi johtajana tukevat asiantuntevat alan ammattilaiset koko ohjelman ajan, ja sen päätyttyä käteen jäävät arvokkaan erikoisammattitutkinnon paperit.

Lue lisää ohjelmasta ja siihen ilmoittautumisesta täältä: https://www.progrowth.fi/kasvun-johtaminen-jyet