uutiskuva
Uutinen

Teknologiateollisuuden kysyntä vahvaa alkuvuonna – koronariskit yhä olemassa

Teknologiateollisuuden kysyntä on jatkunut alkuvuonna vahvana, ja alan yritykset ovat saaneet tilauksia olosuhteisiin nähden hyvin. Kyse ei kuitenkaan ole vielä radikaalista käänteestä parempaan vaan pikemminkin paluusta koronaa edeltävälle tasolle niin tilauksissa kuin tuotannossa.

Tiedot perustuvat Teknologiateollisuus ry:n tuoreeseen tilauskanta- ja henkilöstötiedusteluun sekä koronapulssikyselyyn.

– Koronapulssikyselyn mukaan heikko kysyntä vaivaa entistä pienempää joukkoa yrityksiä. Korona-aikana patoutunut kysyntä on purkautunut ja synnyttänyt teollisuudessa jopa jonkinasteista ylikuumenemista. Tämä on vaikeuttanut komponenttien, välituotteiden, raaka-aineiden ja logistiikan saatavuutta, sanoo Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Rautaportaan mukaan huomionarvoista on kuitenkin, että yritysten pidemmän aikavälin odotukset eivät ole alkuvuoden aikana juurikaan kohentuneet tammikuusta. Edelleen lähes joka neljäs teknologiayritys arvioi liikevaihtonsa supistuvan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Tulos kertoo pidemmän aikavälin kehitykseen liittyvästä epävarmuudesta.

TILAUSKERTYMÄ HYVÄLLÄ TASOLLA, VAIKKA NOTKAHTI EDELLISESTÄ KVARTAALISTA

Teknologiateollisuuden ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymää voidaan pitää hyvänä, vaikka tilausten arvolla mitattuna pudotusta oli peräti 29 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Pudotuksen taustalla on vertailuajankohdan poikkeuksellisen hyvä tilauskertymä, eikä notkahdusta pidä tulkita käänteeksi heikompaan. Uusien tilausten arvo olikin tammi–maaliskuussa 5 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Liikkeellä olevien tarjouspyyntöjen määrä jatkoi kasvuaan alkuvuonna. Tammikuun jälkeen tarjouspyyntöjen määrässä on tapahtunut jopa huomattava kasvu.

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 4 prosenttia pienempi kuin joulukuun lopussa, mutta 5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 maaliskuussa. Telakoiden osuus tilauskannan kokonaisarvosta on edelleen poikkeuksellisen suuri.

Teknologiayritysten palveluksessa Suomessa oli maaliskuun lopussa vajaat 310 000 henkilöä eli 1 200 henkeä enemmän kuin viime vuoden lopussa. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli maaliskuun lopussa noin 10 000 henkilöä.

PAUKKUJA PITKÄAIKAISEEN KASVUUN

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola on ilahtunut, että teollisuus on ainakin tätä myöten selvinnyt koronasta suhteellisen vähin vaurioin. Myös palvelualojen näkymät ovat kohenemassa, kun rajoituksia voidaan purkaa ja rokotukset etenevät.

–Koronavaikeudet täytyy selättää, mutta lisäksi Suomen on kyettävä varmistamaan pitkäaikainen kasvu. Kasvupyrähdykset eivät ratkaise Suomen pitkäaikaisia ongelmia. Välttämättömät rakenteelliset uudistukset on tehtävä viivyttelemättä ja satsattava rohkeasti tulevaisuuden kasvuun. Esimerkiksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta tulee nostaa niin, että tki-investointien osuus BKT:stä nousee tavoitteen mukaisesti 4 prosenttiin. Vain osaamisella pärjää, Hirvola sanoo.

Hirvolan mukaan Suomen on myös omalta osaltaan varmistettava EU:n elvytyspaketin läpimeno. Paketin ensisijaisena tarkoituksena on vauhdittaa digitalisaatiota sekä talouden vihreää siirtymää ja uudistumista. Paketti on ehdottomasti Suomen etu, sillä näissä asioissa Suomella on paljon annettavaa myös muille, Hirvola muistuttaa.

Tiedotustilaisuuden 29.4.2021 kuvat
Talousnäkymät-raportti 2/2021
Koronapulssikysely 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola, puh. 040 063 3751
Pääekonomisti Petteri Rautaporras, puh. 050 304 2220