paperit
Uutinen

Tuotemäärittelykoulutus

Perinteisesti suunnittelijat ovat tehneet tuotemäärittelyn tuotenimipohjaisesti viittaamalla suunnitelmissa tietyn valmistajan tiettyyn tuotteeseen. Tämä on rajannut urakoitsijoiden tuotehankintojen valinnanvapautta ja kilpailutusta. Toisinaan suunnittelijat ovat jättäneet tekniset vaatimukset huomioon ottamatta, jolloin rakennustuotteilta käyttökohteessa vaadittavien teknisten ominaisuuksien selvittäminen on jäänyt tuotteita hankkivien urakoitsijoiden tehtäväksi tai se on jäänyt tekemättä kokonaan. Samalla hinta on ajanut tuotteen hankintakriteerinä suoritustason edelle.

Edellä mainitut asiat ovat antaneet aihetta laatia selventäviä tuotemäärittelyn apuvälineitä rakennushankkeen osapuolten käyttöön. ATL/RT/RTS/SKOL on yhteistyössä alan toimijoiden kanssa rahoittanut monivuotista hanketta, jossa laaditaan käyttökohdekohtaiset vaatimustaulukot yleisimmille rakennustuotteille sekä tuotevaatimuksilla täydennetyt mallipiirustukset tavanomaisimmille rakennetyypeille. Mallipiirustukset löytyvät myös Autocad-formaatissa suunnittelijoiden jatkotyöstettäväksi, jolloin rakennetyypit saadaan soveltuviksi eri rakennushankkeisiin.

Hankkeen viimeisimmät tulokset (5. vaihe) on julkaistu Rakennustiedon kotisivulla kaikkien vapaasti saatavilla osoitteessa: https://tuotetieto.rakennustieto.fi/rakennetyyppimallit

 

ATL/RT/RTS/SKOL tarjoaa nyt tuotemäärittelyohjeeseen liittyvää koulutusta. Koulutuksen sisältö on seuraava:

 • Rakennushankkeen osapuolten lakisääteiset tuotekelpoisuusvelvoitteet
 • rakennushankkeeseen ryhtyvä
 • pääsuunnittelija ja erityissuunnittelijat
 • urakoitsija
 • Suunnitteluasiakirjoissa esitettävät rakennustuotteiden ominaisuudet ja niiden vaatimustasot
 • vaatimustaulukot eri rakennustuotteille eri käyttökohteissa
 • tuotevaatimuksilla täydennetyt mallipiirustukset erilaisille rakennetyypeille
 • Rakennustuotteiden hankintavaiheessa huomioon otettavat asiat
 • suunnitelmien ja vaatimusten mukaiset rakennustuotteet
 • hankintakriteerinä hinta, suoritustaso ja elinkaarikustannus
 • vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

 

Kouluttajina toimivat tuotemäärittelyohjeen laatineet konsultit Antti Koponen (Rasek Consulting Oy Ltd) ja Jarmo Leskelä (A-Insinöörit Suunnittelu Oy).

Koulutus järjestetään yrityksissä tai järjestöissä.

Koulutuksen kesto on 3 tuntia ja hinta 1000 € + ALV sisältäen koulutusaineiston.

 

Koulutus voidaan järjestää yrityksissä tai järjestöissä paikan päällä tapahtuvana koulutuksena tai Teams etäkoulutuksena.

 

Koulutuksen voi tilata:

Antti Koponen/Rasek Consulting Oy Ltd                       Jarmo Leskelä/A-insinöörit Suunnittelu Oy

anttiantero.koponen@gmail.com                                  jarmo.leskela@ains.fi

puh. +358 50 4140082