kuva
Uutinen

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset ja KSE-konsulttipalkkioiden tarkistukset 1.2.2021 alkaen

22.12.2020 klo 10.37


 

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 kohdan 5.7.1 mukaisesti tarkistetaan voimassa olevien sopimusten konsulttipalkkioita työmarkkinajärjestöjen sopimukseen perustuvien palkka-, sosiaali- tai muiden kustannusten muutoksia vastaavasti kustannusten muutosajankohdasta alkaen, jos konsulttisopimuksessa ei muuta ole sovittu.

 Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, Teknologiateollisuuden ja YTN ry:n suunnittelu- ja konsultointialan työehtosopimusten mukaan palkkoja korotetaan 1,2 % suuruisella kaikille ylemmille toimihenkilöille jaettavalla korotuksella viimeistään 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Lisäksi 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ylempien toimihenkilöiden palkkojen korottamiseen käytetään yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,8 % laskettuna ylempien toimihenkilöiden edellisen kuukauden palkkasummasta luontoisetuineen.

Palkankorotusten yhteismäärästä, 2,0 %:sta, KSE-kirjauksen mukaisesti kustannuksina huomioidaan 75 % eli 1,5 %, jonka lisäksi sosiaalikustannusten muutoksen vaikutus on 0,3 %. Näin ollen KSE 2013 kohdassa 5.7.1 tarkoitettu työmarkkinajärjestöjen sopimukseen perustuva kustannusten muutos on + 1,8 %.