sopimus
Uutinen

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset ja KSE-konsulttipalkkioiden tarkistukset 1.3.2022 alkaen

26.1.2022 klo 10.48

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 kohdan 5.7.1 mukaisesti tarkistetaan voimassa olevien sopimusten konsulttipalkkioita työmarkkinajärjestöjen sopimukseen perustuvien palkka-, sosiaali- tai muiden kustannusten muutoksia vastaavasti kustannusten muutosajankohdasta alkaen, jos konsulttisopimuksessa ei muuta ole sovittu.

Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n ja YTN ry:n suunnittelu- ja konsultointialan työehtosopimusten mukaan palkkoja korotetaan 0,9 % suuruisella kaikille ylemmille toimihenkilöille jaettavalla korotuksella viimeistään 1.3.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Lisäksi 1.3.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ylempien toimihenkilöiden palkkojen korottamiseen käytetään yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,9 % laskettuna ylempien toimihenkilöiden edellisen kuukauden palkkasummasta luontoisetuineen.

Palkankorotusten yhteismäärästä, 1,8 %:sta (toimihenkilöillä 1,9 %), KSE-kirjauksen mukaisesti kustannuksina huomioidaan 75 % eli 1,4 %, jonka lisäksi sosiaalikustannusten muutoksen vaikutus vuodenvaihteessa on + 0,2 %. Näin ollen KSE 2013 kohdassa 5.7.1 tarkoitettu kustannusten muutos on + 1,6 %.