paperi
Uutinen

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset ja KSE-konsulttipalkkioiden tarkistukset 1.2.2024 alkaen

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 kohdan 5.7.1 mukaisesti tarkistetaan voimassa olevien sopimusten konsulttipalkkioita työmarkkinajärjestöjen sopimukseen perustuvien palkka-, sosiaali- tai muiden kustannusten muutoksia vastaavasti kustannusten muutosajankohdasta alkaen, jos konsulttisopimuksessa ei muuta ole sovittu.

Vuoden 2024 palkantarkistusten pysyvästi voimaan tulevasta yhteismäärästä, 2,5 %:sta, KSE-kirjauksen mukaisesti korotukseen oikeuttavana kustannusmuutoksena huomioidaan työpalkkojen ja sosiaalikustannusten osuus 73 % kaikista kustannuksista eli 1,8 %, jonka lisäksi sosiaalikustannusten muutoksen vaikutus vuodenvaihteessa on - 0,8 %. Näin ollen KSE 2013 kohdassa 5.7.1 tarkoitettu kustannusten muutos 1.2.2024 on + 1,0 %. Aiemmat hyväksytyt KSE-korotukset ovat olleet 1.4.2023 alkaen 2,9 %, 1.3.2022 alkaen 1,6 % ja 1.2.2021 alkaen 1,8 %.