liikevaihtotilasto
Uutinen

Uusi ennakoinnin työkalu alan yritysten käyttöön: eteenpäin katsovaa markkinatietoa suunnittelu- ja konsultointialalta

SKOL ry on julkaissut uuden palvelutuotteen, jossa on käsitelty laajasti ajankohtaisia näkymiä ja eri sektoreiden tilannekuvaa. Tuote kokoaa yhteen sisältöä alan trendeistä, kasvuajureista ja säädösympäristön muutostekijöistä sekä toimialan vaikuttavuudesta. Laaja aineisto on hyödynnettävissä yritysten strategisessa ja toiminnan suunnittelussa sekä uusien liiketoiminta-alueiden tunnistamisessa. Aineisto sisältää uusimmat suhdannetiedot ja ennusteet eri toimialojen investointien näkymistä. Materiaalin tavoitteena on tukea suunnittelu- ja konsultointialan yrityksiä oman liiketoiminnan kehittämisessä. Palvelua on tarkoitus jatkaa ja kehittää myös vuonna 2024, jolloin julkaistaan kaksi ajankohtaiskatsausta myöhemmin päätettävistä tärkeistä teemoista. Aineisto on tuotettu yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa.

Suunnittelu- ja konsultointialalla on merkittävä vaikutus talo- ja infrarakentamisen ja teollisuuden toimialojen kustannusten ja päästöjen muodostumiselle. Arvion mukaan suunnittelun yhteydessä määrittyy suurin osa, jopa 70-80 prosenttia, hankkeiden rakentamisen ja ylläpidon aikaisista kustannuksista ja päästöistä, vaikka suunnittelukustannukset ovat vain 5-10 prosenttia rakentamisen kokonaiskustannuksista. Suunnittelu- ja konsultointiala on tärkeä osapuoli hankkeiden elinkaaren kaikissa vaiheissa ja osana arvoketjua pyrittäessä kestäviin, taloudellisiin sekä elinkaareltaan optimaalisiin investointeihin ja ratkaisuihin. 

SKOL ry tuottaa jäsenilleen myös vuosittaisen liikevaihtotilaston ja barometrin, Teknologiateollisuuden tilauskantatietoihin perustuvat neljä vuosittaista suhdannetilastoa, kansainvälisten eurooppajärjestön EFCAn tulevaisuuskatsauksen ja SKOL-barometrit. SKOL hyödyntää lisäksi sidosryhmien (EK, RT, RAKLI, MANK) suhdanne- ja markkinatietoa. SKOL ry on suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö, joka on osa Teknologiateollisuus ry:tä ja yksi sen viidestä päätoimialasta. SKOLin muodostaa 120 jäsenyritystä, jotka työllistävät noin 20 000 henkilöä ja jäsenyritysten kokonaisliikevaihto on 2,2 miljardia euroa. 

Lue ennakointi työkalun sisältö tästä

Tiivistelmän löydät tästä

Lisätiedot: Kehityspäällikkö Matti Kiiskinen, matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi