WSP
Uutinen

Vihreä infrahanke kehittää kaupunkisuunnittelua

Virtuaalivehreä oli Helsingin kaupungin innovaatioyhtiön Forum Virium Helsingin koordinoima hanke, jossa selvitettiin uudenlaisia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja. Kahdeksan kuukautta kestäneen hankkeen tavoitteena oli pilotoida toimintamalli, jossa pystytään digitaalisten menetelmien avulla tunnistamaan parhaita ratkaisuja vihreän infran huomioimiseksi jo kaavoitusvaiheessa.

Kalasataman pohjoiselle alueelle Kyläsaareen kohdistuneeseen hankkeeseen osallistuivat Forum Virium Helsingin lisäksi yrityspartnereina WSP ja Innogreen. Mukana oli myös Helsingin kaupungin suunnittelijoita ja kaavoittajia sekä ympäristöpalveluiden asiantuntijoita. Hankkeen rahoitti Uudenmaan liitto.
 

WSP toi hankkeeseen tutkimustietoa ja näkökulmia

WSP:n maisema-arkkitehdit osallistuivat hankkeeseen tuomalla kehitystyöhön tutkimustietoa ja näkökulmia vihreän infrastruktuurin merkityksestä ja suunnittelussa huomioitavista asioista.

Hankkeen aikana testattiin yhteiskehittämisen toimintamallia, jossa yksityisten ja julkisten organisaatioiden edustajat osallistuivat kaksipäiväisiin design sprintteihin. Sprinteissä hyödynnettiin muotoiluajattelua, rakennettiin prototyyppejä ja testattiin projektin aikana syntyneitä ideoita.

WSP 2

Sprinttien ja projektikokousten lisäksi kokonaisuuteen sisältyi opintomatka Kööpenhaminaan ja Malmöön. Projektiryhmä tutustui WSP:n paikallisten asiantuntijoiden opastamina muun muassa pohjoismaiseen ilmastokestävään korttelirakentamiseen ja innovatiivisiin hulevesiratkaisuihin.

WSP 3

 
”Keskeinen havainto koko hankkeessa oli, että mikään taho ei pysty yksin ratkomaan vihreän infran kokonaisuutta. Projekti opetti meille kaikille, että tarvitaan paljon monialaista yhteistyötä asioiden eteenpäin viemiseksi. Suunnittelun lisäksi tulee huomiota kiinnittää erityisesti toteutuksen ja ylläpidon näkökulmiin”, summaa Elisa Lähde WSP:n Kestävä maisema -yksiköstä.

Virtuaalivehreän opit palvelevat tulevaisuuden kaupunkikehitystä

Vihreä infrastruktuurin avulla voidaan edistää luonnon monimuotoisuutta, ehkäistä ja torjua ilmastonmuutosta sekä parantaa asukkaiden viihtyvyyttä. Tavoitteena on, että Kyläsaaren alueelle tehdyn pilotin käytännöt palvelevat jatkossa koko Helsingin alueen kaupunkikehitystä ja ovat myös muiden kaupunkien hyödynnettävissä. 

”Pääsemme heti jatkamaan hyvin alkanutta kehitystyötä uudessa B.Green-hankkeessa, jossa luonnonympäristön digitalisaatio sekä tiiviin kaupungin ekosysteemipalvelut ovat keskiössä. Vihreän infran yhteiskehittäminen jatkuu myös WSP:n kanssa Kalasatamasta-Pasilaan -raitiotiehankkeen myötä.”, kertoo Maija Bergstöm Forum Virium Helsingistä.

Tutustu tarkemmin projektin vaiheisiin ja poimi talteen vihreän infran vinkit Luonnolliseksi rakennettu -julkaisusta! https://drive.google.com/file/d/1NnlTyoOQeA55l6HkQCF6kZ2Vxvpfh3BY/view

 

Projekti: Virtuaalivehreä
Kumppani: Forum Virium Helsinki
Projektin vaihe: valmis 2020/5