kädenjälki
Uutinen

Vihreä siirtymä lisää suunnittelu- ja konsultointipalveluiden tarvetta

Suunnittelu- ja konsultointipalveluilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Alan merkitys käy ilmi tänään julkistetussa raportissa, jossa tarkasteltiin suunnitteluyritysten tarjoamia palveluita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eri osa-alueille. Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n teettämän selvityksen mukaan kunnianhimoiset kestävyystavoitteet lisäävät asiantuntijapalveluiden kysyntää ja synnyttävät suomalaisille suunnittelu- ja konsultointiyrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös kansainvälisesti.

Suunnittelutehtävät tulevat jatkuvasti monimutkaisemmiksi, kun ratkaisussa tulee ottaa huomioon ilmastonmuutoksen hillinnän ohella luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen sekä sosiaalisen vastuun kysymykset, kuten tasa-arvon ja turvallisuuden edistäminen.

 Tällaisten useita eri tavoitteita sisältävien suunnittelutehtävien toteutuksessa korostuvat tulevaisuudessa digitaalisten ratkaisujen ja uusien teknologioiden kuten tekoälyn soveltaminen.

Lisäksi asiakkaat ja yhteiskunta odottavat suunnitteluratkaisuilta uusia kyvykkyyksiä, kuten esimerkiksi mahdollisimman suurta ympäristökädenjälkeä.

SKOL ry:n toimitusjohtajan ja Teknologiateollisuus ry:n kestävän kehityksen johtaja Helena Soimakallion mukaan suomalaisilla suunnittelualan yrityksillä on paljon annettavaa kestävän kehityksen edistämiseen jopa maailmanlaajuisesti.  

- Suunnitteluvaiheessa tehdyt valinnat vaikuttavat hankkeen koko elinkaaren ajan. Suunnitteluratkaisut määräävät jopa 80 % tuotteen tai hankkeen ympäristöominaisuuksista, kuten ilmastopäästöistä sekä energia- ja materiaalitehokkuudesta. Suomalaisen teknologiaviennin globaali ilmastokädenjälki on suuri. Huippuluokan suunnitteluosaaminen mahdollistaa sen kasvattamisen entisestään, Soimakallio toteaa.

Jotta mahdollisuudet voidaan hyödyntää, yritysten täytyy pitää huolta palveluiden korkeasta laadusta ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Lisäksi meidän tulee uudistaa tarjontaamme asiakastarpeita vastaavasti sekä kehittää kokonaan uusiakin näkökulmia sisältäviä keihäänkärkituotteita.

Selvityksen mukaan alan suomalaisten yritysten on seurattava tarkkaan markkinasignaaleja ja kysynnän trendejä sekä nousevia kestävän kehityksen tavoitteita. Suomen ei kannata kilpailla hinnalla vaan kehittyneillä tuotteilla ja palveluilla. Selvityksessä havaittiin myös, että suomalaiset suunnittelu- ja konsultointiyritykset eivät ole vielä läsnä kaikilla kestävän kehityksen edelläkävijämarkkinoilla. Lisäksi suomalaisten yritysten palvelut eivät kata kaikkia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden osa-alueita. 

Selvityksen aiemmin julkaistuissa osissa havaittiin, että suomalainen suunnitteluala menestyy parhaiten juuri sellaisilla markkinoilla, joilla kestävän kehityksen kunnianhimo ja vaatimukset ovat suuria. Lisäksi raportissa laskettiin, että suunnittelualan oma hiilikädenjälki on peräti 1300 kertaa suurempi kuin jalanjälki. 

Nyt julkistettu raportti on viimeinen osa hankekokonaisuudesta, jonka tavoitteena oli selvittää kuinka suunnittelu- ja konsultointiyritykset voivat edistää kestävää kehitystä omassa toiminnassaan sekä tuottaa kestävästi arvoa asiakkailleen ja koko yhteiskunnalle. 

 

Tutustu selvitykseen kokonaisuudessaan tästä