palkinto
Uutinen

Vuoden 2023 linjasaneerauskilpailun voittaja on As Oy Säästörasti

Vuoden 2023 kilpailun pääteemoja ovat tulevaisuussuuntautuneisuus, energiaomavaraisuuden ja energiatehokkuuden lisääminen kyberturvallisuustoimenpiteiden huomioiminen sekä rahoitusvaihtoehtojen ja korkoriskien selvittäminen linjasaneerauksen yhteydessä. Voittajan valinnassa toimikunta kiinnitti huomiota myös taloyhtiön strategiaan ja miten taloyhtiön on sitä toteuttanut käytännössä remontin tavoitteiden asetannassa ja päätöksenteossa, kuten tarveselvityksessä, hankesuunnittelussa, toteutussuunnittelussa, yhtiön ja urakoitsijoiden yhteistyössä ja tiedottamisessa osakkaille ja asukkaille. Lisäansioita olivat elinkaari- ja energiatalous, linjasaneerauksen tekninen ja taloudellinen onnistuminen, tiedottamisen innovaatiot ennen saneerausta ja sen aikana sekä virheetön ja aikataulunmukainen työn luovutus yhtiölle.

As Oy Säästörastissa on taloyhtiön asioita hoidettu pitkäjänteisesti ja yhteistyössä asukkaiden ja osakkaiden kanssa. Linjasaneerausta ryhdyttiin taloyhtiön toimesta valmistelemaan jo vuonna 2017. Hankkeen projektinjohdosta ja valvonnasta vastasi Rapp Valvontakonsultit Oy, suunnittelusta Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy, josta oli rakennesuunnittelu, LVI-suunnittelu sekä sähkö- ja telesuunnittelu. Maaskolan alihankkijana toimi Saatsi Oy. Pääurakoitsijana oli LVI-Trio Oy. Kilpailun järjestämisestä vastasivat Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry, Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto Ry, KNX ry, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, Motiva, Rakennusinsinöörien liitto Ry, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen LVI-liitto SuLVI ry ja Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry.

Lue valinnan perustelut