neuvottelu
Uutinen

Ylemmille toimihenkilöille syntyi tes suunnittelu- ja konsulttialalla

24.2.2020 klo 15.56
Suunnittelu- ja konsulttialan ylemmille toimihenkilöille on saatu uusi työehtosopimus, kun Teknologiateollisuus ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN hyväksyivät maanantaina aiemmin saavutetun neuvottelutuloksen. Ratkaisun piirissä on 43 000 ylempää toimihenkilöä.

Tämänkin sopimuksen mukaan – kuten kaikissa Teknologiateollisuuden sopimuksissa – palkantarkistuksista pyritään ensisijaisesti sopimaan yrityksissä. Jos paikallinen palkkaratkaisu ei onnistu, sovelletaan työehtosopimuksen ns. perälautaa.

Perälaudan mukaiset palkankorotukset ovat 25 kuukauden mittaisen sopimuskauden aikana yhteensä 3,3 prosenttia. Ensimmäisenä sopimusvuonna viimeistään 1.3.2020 palkkoja korotetaan 1,3 prosentin suuruisella kaikille ylemmille toimihenkilöille jaettavalla yleiskorotuksella. Toisena sopimusvuonna viimeistään 1.2.2021 palkkoihin tulee 1,2 prosentin yleiskorotus. Lisäksi 1.2.2021 palkkojen korottamiseen käytetään 0,8 prosentin yritys- tai työpaikkakohtainen erä.

Niin sanotut kiky-tunnit poistuvat entisessä muodossa ja korvautuvat uudenlaisilla työajan joustomahdollisuuksilla.

Työnantaja voi perustellun tuotannollisen tarpeen vuoksi osoittaa ylemmälle toimihenkilölle lisää työtä enintään 16 tuntia kalenterivuodessa. Työaikaa ei voi osoittaa arkipyhäpäiville eikä arkipyhäviikon lauantaille. Myös koulutusta voidaan sijoittaa 8 tuntia vapaa-ajalle. Näiltä kaikilta tunneilta maksetaan peruspalkan mukainen korvaus ilman korotuksia. Lisäksi työaikaa voidaan pidentää paikallisesti sopien.

 

Lisätiedot:
Neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi, puh. 040 833 9577