syysseminaari
Uutinen

SKOLin syysseminaari järjestettiin tänä vuonna 25.11. hybriditilaisuutena teemalla suunnitteluala kestävän siirtymän ja kädenjäljen keskiössä

Syysseminaarissa kuultiin puheenvuoroja alamme liiketoiminnallisista mahdollisuuksista kestävän kehityksen siirtymässä, alamme kädenjälkipotentiaalin tutkimuksista sekä digitaalisista ratkaisuista kestävän kehityksen mahdollistajina. Tilaisuudessa julkistettiin myös Vuoden nuori konsultti 2021 -kilpailun voittajaviisikko.

SKOLin puheenjohtaja Jyrki Keinänen avasi tilaisuuden alustamalla, että kestävä kehitys ja vastuullisuus on merkittävä osa suunnittelualan liiketoimintaa. Suunnittelualalla on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistäjänä sekä haasteiden ratkaisijana nyt ja tulevaisuudessa.

Ympäristöministeriö ylijohtaja Teppo Lehtinen korosti puheenvuorossaan suunnittelualan merkitystä sen monialaisuuden näkökulmasta. Alalla on valtava potentiaali vaikuttaa laajasti vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi monesta eri näkökulmasta. Suunnittelun mahdollistamilla ratkaisuilla voidaan ympäristön lisäksi vaikuttaa laajasti myös  sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteisiin. Lehtinen korostikin puheenvuorossaan kestävän siirtymän vauhdittuessa markkinoiden kasvavan vielä entisestään. Kysyntä kestäville ratkaisuille on merkittävä.

SKOLin toimitusjohtaja Helena Soimakallio esitteli syksyllä valmistuneen suunnittelualan arvonluonti -hankkeen ensimmäisiä tuloksia, joissa oli tutkittu muun muassa alan tuottamaa kädenjälkeä sekä suunnittelun vaikutuksia peilattuna kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tutkimuksen tulokset ovat merkittäviä kestävän siirtymän kannalta: Suunnittelualan tuottama kädenjälki on noin 1300 kertaa suurempi kuin sen tuottama hiilijalanjälki. Suunnittelulla voidaan mahdollistaa asiakkaalle merkittävää arvoa ja mahdollisuuksia kasvattaa omaa kädenjälkeään sekä pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

Rambollin yksikönpäällikkö Jarno Laitinen kertoi esityksessään, että teetetyn Sustainable Buildings Markkinakatsaus -tutkimuksen mukaan 94 % vastaajista oli sitä mieltä, että kestävyys on tärkeä tekijä tulevaisuuden liiketoiminnalle. Laitinen esityksessä kävi läpi, miten suunnittelulla voidaan vastata globaaleihin haasteisiin, esimerkiksi hiilineutraaliuteen, resurssitehokkuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen.

Granlundin ryhmäpäällikkö Martin Aalto avasi esityksessään, miten digitaalisuudella ja datalla voidaan vauhdittaa entisestään kestävää siirtymää. Granlund onkin kehittänyt tekoälyyn pohjautuvan työkalun, jolla voidaan huomattavasti parantaa energiatehokkuutta kiinteistöissä.

Gaia Consultingin toimitusjohtaja Ulla Heinonen painotti esityksessään sitä, miten vastuullisuus on merkittävä osa yritysten kilpailukykyä ja strategiaa tänä päivänä. Vastuullisuus ei ole enää määräysten noudattamista ja teoista raportointia vaan kannattavan liiketoiminnan moottori, summeerasi Heinonen esityksessään vastuullisuuden merkitystä yritysten toiminnassa.

Lopuksi SKOLin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Keinänen julkisti Vuoden nuori konsultti -kilpailun voittajaviisikon. Kilpailussa Vuoden nuoriksi konsultteina palkittiin Minttu Iivonen, Sitowise; Mira Lindholm, Granlund; Valtteri Keto, AFRY; Riikka Määttä, Destia; ja Leevi Markkula, LINK Design and Development.

SKOL toimitusjohtaja Helena Soimakallion esitys

Rambollin yksikönpäällikkö Jarno Laitisen esitys

Granlundin ryhmäpäällikkö Martin Aalton esitys