paperit
Uutinen

Talonrakentamisen alakattojen ja tekniikkakannatusten suunnittelu-, toteutus- ja tarkastusohje

SKOL julkaisee  ohjeistuksen, jossa käsitellään suunnitteluperusteita sellaisten rakennuksissa esiintyvien rakenneosien ja kannatusjärjestelmien ratkaisuille, jotka eivät kuulu varsinaiseen rakennuksen kantavaan runkoon, vaan niillä kannatellaan esim. teknisiä järjestelmiä, verhoilurakenteita tai vastaavia. Osapuolten on varmistuttava soveltuvin suunnittelu- ja toteutusmenettelyin, että rakennuksen käytölle, käyttäjille, huollolle tai ylläpidolle ei aiheudu vaaraa esim. mahdollisista tuentojen pettämisistä.

Ohjeessa tarkoitetut tuettavat rakenteet ovat yleensä rakennusrunkoon verrattuna vähäisiä ja suhteellisen kevyitä. Niillä ei tarkoiteta esim. tuotantoprosessiin kuuluvien prosessilaitteiden tai niihin kuuluvien teknisten kokonaisuuksien osia.

Tyypillisesti näillä rakenteilla tarkoitetaan esimerkiksi

-                           putkikannatuksia

-                           teknisten järjestelmien ripustus- ja kannatusratkaisuja

-                           sähkökannatuksia

-                           alakattoripustuksia jne.

 

Tuennoilta edellytetään lujuutta ja kantokykyä, joten suunnitteluun ja toteutukseen on sovellettava menettelyjä, joilla nämä asiat saadaan varmistettua. Lisäksi tässä dokumentissa selvitetään osapuolten tehtäviä ja vastuita suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Ohje on laadittu SKOLin rakennetyöryhmän toimeksiannosta ja sen kokoamisesta on vastannut Hemmo Sumkin Sitowise Oy:stä. Ohje on ollut jäsenyritysten ja sidosryhmien kommenttikierroksella ja se on vapaasti käytettävissä, jaettavissa ja liitteiden osalta muokattavissa.

Tekniikkakannatusohje

Jälkikiinnitysohjeen malliasiakirja

Alakattorakenteiden mallilausunto rakennusvalvontaa varten

Tekstimalli dokumenttiin Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet

Mallipiirustukset