Uutinen

Petoke-tutkimusprojektin allianssimalli kokeilusta pienemmissä infraurakoissa positiivisia tuloksia

Thu, 01/30/2020 - 09:23
Tilaajan ja toteuttajan yhteiset keskustelut infrahankkeiden hankinnan aikana voivat parantaa laatua ja vähentää kustannuksia. Muun muassa tämä asia selvisi Väylän, Infra ry:n ja kuntien Kehto-foorumin yhteisessä Petoke-tutkimusprojektissa, jossa yksityisten toimijoiden aktiivinen osallistuminen oli merkittävää.

Tilaajan ja toteuttajan syvempi yhteistyö on infra-alan hankkeissa yhä yleisempää. Syvään yhteistyöhön nojaa esimerkiksi allianssimalli, joka on ollut käytössä lähinnä suurissa hankkeissa.

Nyt allianssimallin tyyppistä tilaajan ja toteuttajan vuoropuhelua on kokeiltu myös pienemmissä infraurakoissa. Petoke-tutkimusprojektissa paneuduttiin kokonaisurakan, suunnittele ja toteuta -urakan sekä hoitourakoiden käytäntöihin ja kehitettiin niitä yhteistoiminnan suuntaan useissa käytännön pilottihankkeissa. Projektia veti Pertti Lahdenperä VTT:ltä.

Perinteisesti tilaaja määrittelee tarjouspyynnössään melko tarkasti, millä tavalla hanke tulisi toteuttaa. Nyt kokeilussa toteuttajat ovat voineet ehdottaa parannuksia suunnitelmiin. Kilpailuasetelman kautta voi syntyä uusia ideoita ja suunnitelman mahdolliset puutteet tulevat paremmin esille.

Pilottihankkeisiin osallistuneilta tilaajilta, suunnittelijoilta ja urakoitsijoilta kysyttiin, miten he kokivat hankkeissa esimerkiksi turvallisuuden tai laadun kehittyneen. Tulosten perusteella tilaajan ja toteuttajan aktiivisempi vuoropuhelu vaikutti positiivisesti lähes jokaiseen arvioitavaan asiaan. Muutos ei ollut suuri, mutta pienikin kehitys on tervetullutta.

Tutustu tästä hankkeen tulosyhteenvetoon (pdf)

Tutustu hankkeen loppuraporttiin
(Kehitysmenettelyyn perustuva kokonaisurakka: Periaatteet ja ensimmäiset kokeilut)

Tutustu hankkeen loppuraporttiin
(Kehitysvaiheen sisältävä suunnittele ja toteuta -urakka: Periaatteet ja ensimmäiset kokeilut)

Petoke-hankkeen loppuseminaari järjestetään 24.3. Pasilassa.
 

Related articles